متن آهنگ جای من نیستی سیروان خسروی

 

بی تو پر سرگیجه مو هی به خودم میپچمو آروم ندارم آروم ندارم

میچرخه هی دور سرم خاطره هات دور و برم آروم ندارم آروم ندارم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه فقط بری ببری از همه

جایِ من نیستی واسه دنیای من نیستی دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک میکنم کم کم کنار تو به این روزا تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام

روزایه خوب تو این قفس توهم همینو بس میخوام رها شم میخوام رها شم

میخوام تو رو پشته سرم جا بذارم تا بپرم میخوام رها شم میخوام رها شم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه فقط بری ببری از همه

جایِ من نیستی واسه دنیای من نیستی دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک میکنم کم کم کنار تو به این روزا تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام