متن آهنگ میثم رجبی وقتی میگم عاشقم

 

چشام به اون نگاهت بدجوری عادت داره دلم به اطرافیات حس حسادت داره

واست بهم میریزم دنیا و هر چی توشه بی تو حس عاشقی واسم بی رنگه پوچه

وقتی میگم عاشقم رو حرف من حساب کن واسه ی بارم شده تو منو انتخاب کن

تصمیم موندن بگیر اصا نشو پشیمون لبامو پر خنده کن نذار بشم پریشون

وقتی میگم عاشقم رو حرف من حساب کن واسه ی بارم شده تو منو انتخاب کن

تصمیم موندن بگیر اصا نشو پشیمون لبامو پر خنده کن نذار بشم پریشون

عاشق اون خنده ی قشنگ رو لباتم عاشق شیطونی و دیوونه بازیاتم

عاشق خم ابرو و موج روی موهاتم صاحب کل دنیام تا وقتیکه باهاتم

وقتی میگم عاشقم رو حرف من حساب کن واسه ی بارم شده تو منو انتخاب کن

تصمیم موندن بگیر اصا نشو پشیمون لبامو پر خنده کن نذار بشم پریشون

وقتی میگم عاشقم رو حرف من حساب کن واسه ی بارم شده تو منو انتخاب کن

تصمیم موندن بگیر اصا نشو پشیمون لبامو پر خنده کن نذار بشم پریشون

وقتی میگم عاشقم وقتی میگم عاشقم وقتی میگم عاشقم

وقتی میگم عاشقم