متن آهنگ مرتضی اشرفی دلبر جذاب

 

عشق دردونمو دلبر جذاب من کی

فکرش هم میکرد بشی رفیق فاب من

دل من بیچاره یه تب شدید داره واسه ی تو بیماره

دلم آتیشش تنده تا که به تو برخورده

ولی عوضش برده وای

ای وای ای وای چرا کوتاه نمیای من

که دیوونتم دیگه منو چجوری میخوای

ای وای ای وای چرا کوتاه

نمیای من که دیوونتم دیگه

منو چجوری میخوای

ای وای ای وای چرا کوتاه نمیای من

که دیوونتم دیگه منو چجوری میخوای

ای وای ای وای چرا کوتاه نمیای من که دیوونتم دیگه

منو چجوری میخوای

عشق دردونمو دلبر جذاب من کی

فکرش هم میکرد بشی رفیق فاب من

دم دو تا چشمات گرم که منو کیش و مات کرد

  منو به تو معتاد کرد

آخه ی دفه چی شد پستی بلندی

شد چی خواستیمو چی شد وای

ای وای ای وای چرا کوتاه

نمیای من که دیوونتم دیگه

منو چجوری میخوای

ای وای ای وای چرا کوتاه نمیای من

که دیوونتم دیگه منو چجوری میخوای

ای وای ای وای چرا کوتاه نمیای من که دیوونتم دیگه

منو چجوری میخوای

ای وای ای وای چرا کوتاه نمیای من که

دیوونتم دیگه منو چجوری میخوای