متن آهنگ مرتضی اشرفی با بی خیالی

 

با بی خیالی تنهام میذاری

خوبم عزیزم تو در چه حالی

راه اومدم با دیوونه بازیت موندم

تو باید با کی بسازی

ی کم مرام بذار بمون

فقط همین ی بار بمون

بهونه ای بیار بمون بمون

 بشین درا رو وا کنیم

بساط عشق بپا کنیم

ی کم به هم نگاه کنیم بمون

 دردی گرفته زخمی که مونده

گرم تو بودم حالیم نبوده

حرفا تو آخر ثابت نکردی

عاشق بشی و بمونی مردی

ی کم مرام بذار بمون

فقط همین ی بار بمون

بهونه ای بیار بمون بمون

 بشین درا رو وا کنیم

بساط عشق بپا کنیم

ی کم به هم نگاه کنیم بمون