متن آهنگ محسن ابراهیم زاده داد و فریاد

 

ی نفس و ی آه داری میری کجا رها شدم با ی دل سر به هوا

یکی بود و نبود و ی عاشقی بود

زیر این آسمون این شهر کبود

بسه این خاطره ها با مرورش دارن هی لوس میشن 

تا اینکه اسم تو میاد عقل و

دلم درگیر کش و قوس میشن

سر من داد بزن داد و فریاد بزن تو فقط برگرد خونه

تو اگه جار بزنی این دلو

افسار بزنی ازش چی میمونه

دلتو رام نبود این دل من دام نبود خواب هر شبم ی خواب پریشونه  

به دلم دس نزن آخ منو هی پس نزن

دیگه بعد از این صدام کن دیوونه

ی چشم اشکه برات اون یکی خونه برات کسی جزتو حال منو نمیدونه

یکی فال منو بگه بگه که برمیگرده

که اگه برنگرده دل ویرونه

بسه این خاطره ها با مرورش دارن هی لوس میشن 

تا اینکه اسم تو میاد عقل و

دلم درگیر کش و قوس میشن

سر من داد بزن داد و فریاد بزن تو فقط برگرد خونه

تو اگه جار بزنی این دلو افسار

بزنی ازش چی میمونه

دلتو رام نبود این دل من دام نبود خواب هر شبم ی خواب پریشونه  

به دلم دس نزن آخ منو هی پس نزن

دیگه بعد از این صدام کن دیوونه