متن آهنگ محسن ابراهیم زاده جدایی دو طرفه

 

امشب بی تو من گیجو خرابم دور از توام و خواب ندارم

میدونم تو هم بی من خرابی ابری شدمو تاب ندارم

بگو از من چی شنیدی به کی داری دلو میدی

حقم نبوده که هیچ وقت منو نفهمیدی

توی این جدایی ی دفه تقصیر هر دو طرفه

من شب جاده و ماه مقصدمون بی هدفه

بگو از من چی شنیدی به کی داری دلو میدی

حقم نبوده که هیچ وقت منو نفهمیدی

توی این جدایی ی دفه تقصیر هر دو طرفه

من شب جاده و ماه مقصدمون بی هدفه

بگو از من چی شنیدی چی شنیدی

چی شنیدی چی شنیدی

به کی داری دلو میدی دلو میدی

دلو میدی دلو میدی دلو میدی

غصه و شب فکر و خیالت منو پیرم کرد

با اینکه نمیخواستم باشم به یادت زمین گیرم کرد

دل دیگه طاقت نداره باید تورو به دست بیاره

بگو از من چی شنیدی به کی داری دلو میدی

حقم نبوده که هیچ وقت منو نفهمیدی

توی این جدایی ی دفه تقصیر هر دو طرفه

من شب جاده و ماه مقصدمون بی هدفه

بگو از من چی شنیدی به کی داری دلو میدی

حقم نبوده که هیچ وقت منو نفهمیدی

توی این جدایی ی دفه تقصیر هر دو طرفه

من شب جاده و ماه مقصدمون بی هدفه

توی این جدایی ی دفه تقصیر هر دو طرفه

من شب جاده و ماه مقصدمون بی هدفه