متن آهنگ فاتح نورایی قدم زدم

 

دوباره باز تموم انتظارمو

تموم خاطراتمو قدم زدم

کنار تو توو این خیال لعنتی

نه این دفه به راحتی قدم زدم

بارون اومد رو گونه های خستمو

با این دل شکستمو قدم زدم

نبودنت مثه ی کابوسه برام

همش توو انتظار تو قدم زدم

بارون اومد رو شونه های خستمو

با این دل شکستمو قدم زدم

نبودنت مثه ی کابوسه برام

همش توو انتظار تو قدم زدم

دوباره باز تموم انتظارمو

تموم خاطراتمو قدم زدم

کنار تو توو این خیال لعنتی

نه این دفه به راحتی قدم زدم

بهم زدم کاشکی بدونی حالمو

که سرد و بیقرارمو قدم زدم

دوس داشتنت نهایت رفاقتت

بمونه تا قیامت قدم زدم