متن آهنگ شایان اشراقی اگه برگردی

 

هر روز و با فکرت میکنم شب با تو من خوبمو بی تو اصلا

بگو فراموشی اینو هستم یعنی خوبم بی گذشتم

من سزاوار این همه غم سخت نبودم عشقه بدی بی شک نبودم

اومدم اینی که میرم نبودم با همه انقد بیرحم نبودم

ببین با تو چی سرم اومد که حساب نمیکنم اصا رو حرفت

نمیدم دست تو قلبمو هرگز اگه برگردی

سزاوار این همه غم سخت نبودم عشقه بدی بی شک نبودم

اومدم اینی که میرم نبودم با همه انقد بیرحم نبودم

ببین با تو چی سرم اومد که حساب نمیکنم اصا رو حرفت

نمیدم دست تو قلبمو هرگز اگه برگردی

دلمو بردی ولی تهش رفتی ناراحتم از خودم از تقدیر

از تو که ساختی به هر نحوی ی رابطه الکی ی سرگرمی

هنو جلو چشممی صدات گوشم همه جا میبینمت الا توو شهر

توو آغوش همه پشت آغوشم خراب کردی خراب کردی

من سزاوار این همه غم سخت نبودم عشقه بدی بی شک نبودم

اومدم اینی که میرم نبودم با همه انقد بیرحم نبودم

ببین با تو چی سرم اومد که حساب نمیکنم اصا رو حرفت

نمیدم دست تو قلبمو هرگز اگه برگردی

سزاوار این همه غم سخت نبودم عشقه بدی بی شک نبودم

اومدم اینی که میرم نبودم با همه انقد بیرحم نبودم

ببین با تو چی سرم اومد که حساب نمیکنم اصا رو حرفت

نمیدم دست تو قلبمو هرگز اگه برگردی