متن آهنگ سهیل رحمانی سخته

 

نمیگی کجا میری نمیدونم کجا هستی

ازت میپرسم و میگی زیادی حساس هستی

اگه شک میکنم دست خودم نیست

عاشقم دست خودم نیست

جرمم تورو خواستنه فکرم تورو داشتنه

به خدا من دوست دارم نه دیگه طاقت ندارم

که با چشمای خیس سر روی بالشت بذارم

سخته ببینم مال دیگرونی تو با منی اما

تو فکر اونی سخته ببینم دستات دیگه سرده

میمیرم آخر از این نگرونی

نمیفهمم کجای راه که رفتم اشتباهی بود

نصیبم از تو و عشقت فقط بی تکیه گاهی بود

اگه شک میکنم دست خودم نیست

جرمم تورو خواستنه فکرم تورو داشتنه

اگه شک میکنم دست خودم نیست

جرمم تورو خواستنه فکرم تورو داشتنه