متن آهنگ ریکادو بی معرفت

 

واسه تو بی معرفت جون میدمو

من به تو دلمو بدجور دادمو

لعنت به روزایی که تنگه برات

 همه ی این شبا رو قدم زدم باهات

همه جا پا به پات اومدمو

هرجا میشینی میگی بدمو

 من که واست قید همه رو میزدمو

وقتیکه تو چشاتو میبیندی

من دلم میلرزه

 جون دلم وقتی تو کنارمی

به ی دنیا می ارزه

وقتیکه تو چشاتو میبیندی

من دلم میلرزه

 جون دلم وقتی تو کنارمی

به ی دنیا می ارزه

به ی دنیا می ارزه

 نمیتونم نمیتونم

الکی خودم گول بزنم

نمیتونم ازت به راحتی دل بکنم

اونیکه پای تو میمونه منم

گرفتاره دلم آره ی بیماره

که تب داره مثه بارون میباره

وقتیکه تو چشاتو میبیندی

من دلم میلرزه

 جون دلم وقتی تو کنارمی

وقتیکه تو چشاتو میبیندی

من دلم میلرزه

 جون دلم وقتی تو کنارمی

وقتیکه تو چشاتو میبیندی

من دلم میلرزه

 جون دلم وقتی تو کنارمی

به ی دنیا می ارزه

وقتیکه تو چشاتو میبیندی

من دلم میلرزه

 جون دلم وقتی تو کنارمی

به ی دنیا می ارزه