متن آهنگ رضا ملک زاده دوست دارم

 

تو که باشی آرامم ز هوایت بیتابم بیقرارم

میدانی تو نباشی میماند دل من تنها تنها

نری بی من جایی بی من کاش

تو بمانی پیش من منو تو تنها تنها

دیوانه وار دل به چشمان تو بستم من ی بار

این همه علاقه کم نیست تو بذار من خودم دورت بگردم

دوست دارم هنوز دلم میخوادت تو بمون پیشم بذار

قلبامون یکی شن با من بیا حرفامو بگم بهت ی بار ی بار

دوست دارم هنوز دلم میخوادت تو بمون پیشم بذار

قلبامون یکی شن با من بیا حرفامو بگم بهت ی بار ی بار

بردی راحت تو عقل از سرم همه جا هست یاد تو خاطرم

تو ببین قلبمو واسه تو میزنه تو باشی پیش من از ی عالم میکنه

دوست دارم هنوز دلم میخوادت تو بمون پیشم بذار

قلبامون یکی شن با من بیا حرفامو بگم بهت ی بار ی بار

دوست دارم هنوز دلم میخوادت تو بمون پیشم بذار

قلبامون یکی شن با من بیا حرفامو بگم بهت ی بار ی بار