متن آهنگ رضا صادقی عاشقی یه طرفه

 

 تو زخم یه تکراری یه عاشق بیماری

میگفتی نترس دیگه تا منو

داری خوابی تو بیداری

 یه حس خود آزاری رفیقی و نارفیق مثل سیگاری

من اون دل وابستم

که رفتی و نشکستم

 ولی رو خودم همه درا رو بستم ندادی از دستم

نباشی بازم هستم گلایه ندارم

من فقط خستم خستم

عاشقی یه نفره یعنی خوابت نمیبره

 یعنی جونتو بدی

براش ولی بذاری بره

عاشقی یه طرفه  یعنی دل با تنهایی طرفه

 یعنی خوب بدونی که

زندگیت دیگه بی هدفه

تو مثل قدیما توی چشمات حس دیوونگی نداری

 بد شدی تنها نمیگی اما

خالی شدی از بیقراری

 غرق دردی ساکت و سردی با دو تامون چیکار کردی

 من همونم عشق پاکت منتظر

میمونم برگردی برگردی

عاشقی یه نفره یعنی خوابت نمیبره

 یعنی جونتو بدی

براش ولی بذاری بره

عاشقی یه طرفه  یعنی دل با تنهایی طرفه

 یعنی خوب بدونی که

زندگیت دیگه بی هدفه