متن آهنگ راغب همینه عشق

 

خیال میکردم عاشقت نمیشم اگه نگات کنم ی کم

ی روز توو خوابمم نمیدیدم

واسه تو جونمم بدم

دلم ی کاری کرده با غرورم که مثل بچه هام تا از تو دورم

که وقتی میری بغض و

از چشام میشورم

دلت ی لحظه واسه من نمیشه میدونم تقصیر تو نیست همیشه

اونیکه مال قلبته دیر عاشقت میشه

دیر عاشقت میشه

همینه عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنجه آوره همینه عشق

ی حس دلهره که میگی با خودت نباشه بهتره

همینه عشق همینه عشق

خیال میکردم این فقط ی لحظست تموم میشه اگه برم

دلم ی جوری مونده توی چشمات

که برده خوابو از سرم

دلم ی کاری کرده با غرورم که مثل بچه هام تا از تو دورم

که وقتی میری بغض و

از چشام میشورم

دلت ی لحظه واسه من نمیشه میدونم تقصیر تو نیست همیشه

اونیکه مال قلبته دیر عاشقت میشه

دیر عاشقت میشه

همینه عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنجه آوره

همینه عشق خوابت نمیبره ازت

نمیگذره شکنجه آوره

همینه عشق ی حس دلهره که میگی با خودت نباشه بهتره

همینه عشق