متن آهنگ دانیال دانا هواتو داشتم

 

خاطره هات دلخوشیه چطو ازت دل بکنم

وقتیکه تو دوری ازم حرفامو با کی بزنم

این زندگی بدون تو دیگه به درد نمیخوره

دیوونه وار دوست دارم اما ازت دلم پره

کجا دلت جامونده که یادم نمیکنی دیگه

 هر کسی از بدیت میگه داره بهم دروغ میگه

باور تو از دست بره هیچی برام نمیمونه

 این زندگی بدون تو داغونه بدجور داغونه

 هواتو داشتم همیشه هوا منو کی داره

این آسمون لعنتی تا کی باید بباره

سخته آدم خودش بره قلبشو جا بذاره

زخمی که عشقت بزنه درمون آخه نداره

من واسه ی تو پرپر میزنم اما به چشای تو هیچ

برات به سیم آخر میزنم اما به چشای تو هیچ

 بمیرم بمونم برات مهم نی ولی هنو برام مهمی

از حس من به تو عزیزم کم نمیشه ی چیکم عمری

 هواتو داشتم همیشه هوا منو کی داره

این آسمون لعنتی تا کی باید بباره

سخته آدم خودش بره قلبشو جا بذاره

زخمی که عشقت بزنه درمون آخه نداره

 هواتو داشتم همیشه هوا منو کی داره

این آسمون لعنتی تا کی باید بباره

سخته آدم خودش بره قلبشو جا بذاره

زخمی که عشقت بزنه درمون آخه نداره