متن آهنگ سیروان خسروی دوست دارم

 

اتفاقی بود فکر نمی کردم که با تو رو به رو شم

یا که انقدر زود به این آسونی با یه نگاه زیرو رو شم

نمیدونستم کسی می تونه به این راحتی عاشقم شه
 
همه ی دنیاش روزا و شبهاش ساده بیاد و مال من شه
دوست دارم دوست دارم
حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباهه
دوست دارم
وقتی از دنیا بریدم  دیدم یکی هم شبیه من هست
خسته خسته
خیلی آروم تو دلم گفتم جفتم اینه و تو شنیدی حرفام و
همین که هستی واسه من بســه
خیلی اون می خواست
فوق العاده دوست دارم
دوست دارم
♫♫♫
حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباهه
دوست دارم
نمیدونستم کسی می تونه به این راحتی عاشقم شه
همه ی دنیاش روزا و شبهاش ساده بیاد و مال من شه
دوست دارم دوست دارم
حتی اگه همه دنیا اگه همه دنیا که اشتباهه اشتباهه
دوست دارم