متن آهنگ حمید امیدوار بار آخر

 

 بمون پیشم نرو آروم جونم بری محاله

من زنده بمونم واسه من

خاطرت خیلی عزیزه

بری دنیای من بهم میریزه

بری دنیای من بهم میریزه 

اینجوری دست تکون نده آتیش به جون من نزن

خدا ازت نمیگذره ی بار دیگه صدام بزن 

خیلی دلم ازت پره پلکام بهم نمیخوره

بذار که سیر نگات کنم این دیگه بار آخره

ی جورایی ازم خوشت نیومد

منی که پای تو پیرم در اومد

واست مردمو بازم بهونه کردی

تو حتی واسه عشقم تب نکردی

تو حتی واسه عشقم تب نکردی

اینجوری دست تکون نده آتیش به جون من

نزن خدا ازت نمیگذره ی بار دیگه صدام بزن 

خیلی دلم ازت پره پلکام بهم نمیخوره

بذار که سیر نگات کنم این دیگه بار آخره

اینجوری دست تکون نده آتیش به جون من نزن

خدا ازت نمیگذره ی بار دیگه صدام بزن 

خیلی دلم ازت پره پلکام بهم نمیخوره

بذار که سیر نگات کنم این دیگه بار آخره