متن آهنگ امین بانی دلیل

 

اگه زنده موندم دلیلم تو بودی

تا اینجا رسوندم دلیلم تو بودی 

اگه بی هوا توی آتیش چشمات

خودم رو سوزوندم دلیلم تو بودی

چی اومد به روزم واسه تو مهم نیست

بمیرم ی روزم واسه تو مهم نیست

توو عشقت خودم رو به آخر رسوندم

عزیزم هنوزم واسه تو مهم نیست

واسه تو مهم نیست

تو بیداری شاید که بی خواب میشم

توو فکر منی تو که بیتاب میشم

ولی این تصور فقط یک خیاله

 فقط یک خیاله که اونم محاله

چی اومد به روزم واسه تو مهم نیست

بمیرم ی روزم واسه تو مهم نیست

توو عشقت خودم رو به آخر رسوندم

عزیزم هنوزم واسه تو مهم نیست

واسه تو مهم نیست