متن آهنگ احمد سعیدی موهات

 

موهاتو که بالا میبندی

بالا میبندی بالا میبندی

موهاتو که بالا میبندی

بالا میبندی بالا میبندی

بالا میبندی بالا

میبندی بالا میبندی

به هر کی رسیدی بگو من چی کارتم

بگو هر چی بگی نه نمیارم پایتم

ورد زبونمه اسمت تو شدی عادتم

تو شدی عادتم تو شدی عادتم

موهاتو که بالا میبندی ماه جلوت کم میاره

 چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره

 تا نگام میکنی میلرزه دل بیچاره

موهاتو که بالا میبندی ماه جلوت کم میاره

 چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره

تا نگام میکنی میلرزه دل بیچاره

ی لباس ساده میپوشی چی میشی وای

 تو ی فرشته ای لباسو تیپ خاص نمیخوای

تو هم درست عین خودمی با کسی راه نمیای

 با تو رو مد خوبیم تو باشی خوبه روحیم

هیشکی نمیتونست نزدیک شه بهم

وقتی نبودی هم وقتی نبودی هم

موهاتو که بالا میبندی ماه جلوت کم میاره

 چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره

 تا نگام میکنی میلرزه دل بیچاره

موهاتو که بالا میبندی ماه جلوت کم میاره

 چشمای خاص تو مگه واسه آدم حواس میذاره

تا نگام میکنی میلرزه دل بیچاره

موهاتو که بالا میبندی

بالا میبندی بالا میبندی

موهاتو که بالا میبندی

بالا میبندی بالا میبندی

بالا میبندی بالا

میبندی بالا میبندی