متن آهنگ احمد سعیدی من پایم

 

کی میتونه مثه من عاشق چشات بشه

دیوونه این دیوونه بدون چشات چشه

میدونم میدونی میدونن همه ی عالم

که اگه نباشی بدجوری بد میشه حالم

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن

همینجوریش روانیتم حالا هی بدتر کن

هی نگو بهم زنگ زدناتو کمتر کن 

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن

همینجوریش روانیتم حالا هی بدتر کن

هی نگو بهم زنگ زدناتو کمتر کن 

خاطرت عزیزه عزیزم ی روز نمیبینمت مریضم

این عاشقت ی جوری پایته

که هر جا میری مثه سایته بدعادته بدعادته  

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن

همینجوریش روانیتم حالا هی بدتر کن

هی نگو بهم زنگ زدناتو کمتر کن 

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن

همینجوریش روانیتم حالا هی بدتر کن

هی نگو بهم زنگ زدناتو کمتر کن

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن 

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن

همینجوریش روانیتم حالا هی بدتر کن

هی نگو بهم زنگ زدناتو کمتر کن

من پایم هر چی تو بگی لب تر کن

همینجوریش روانیتم حالا هی بدتر کن

هی نگو بهم زنگ زدناتو کمتر کن

کمتر کن