متن آهنگ آوان بند سی تو

 

دلمو لرزونده چشامو ترسونده

مثه ی مهمون اومده

عزیز و ناخونده 

 تا اومدی توی دلوم یهویی خود تو جا کردی

توو قلب کوچیک مو

آتیشیو تو به پا کردی

 تا اومدی توی دلوم یهویی خود تو جا کردی

 توو قلب کوچیک مو

آتیشیو تو به پا کردی

 گفتمت سی مو نکن قهر همه با مو بد و تو نشی بدتر

گفتی که شونه به شونه

هستی باهامو

  گفتمت شروع کن این بازیو از سر

 تا اومدی توی دلوم

یهویی خود تو جا کردی توو قلب کوچیک مو

آتیشیو تو

به پا کردی

 تا اومدی توی دلوم یهویی خود تو جا کردی

 توو قلب کوچیک مو

آتیشیو تو به پا کردی

 تا اومدی توی دلوم یهویی خود تو جا کردی

 توو قلب کوچیک مو

آتیشیو تو به پا کردی

 تا اومدی توی دلوم یهویی خود تو جا کردی

 توو قلب کوچیک مو

آتیشیو تو به پا کردی

دلمو لرزونده چشامو ترسونده

مثه ی مهمون اومده

عزیز و ناخونده