متن آهنگ آرشاوین کوته مو

 

تو همانی بهانه ی دل بی قید و بی شرط روانه ی دل رنگ نگاهت موی رهایت

حرف ندارد حرف ندارد

هستیو هستم توو جان پناهم نمیشود که تو را نخواهم ناز و نیازم جز تو نسازم با کس دیگر

 تو عشق همچو ماهم

چهره ات دلفریب است ای تو مهتاب روی من رنگ مویت عجیبست

ای تو کوته موی من

عطر تو بی رقیب است ای گل شب بوی من ای نگارم ای قرارم

چهره ات دلفریب است ای تو مهتاب روی من رنگ مویت عجیبست

ای تو کوته موی من

عطر تو بی رقیب است ای گل شب بوی من ای نگارم ای قرارم

عالم و آدم رفته اند از یاد ورد زبانم تویی پریزاد بدان تو این را روی تو حتی

 نمیشوم سیر من از تو اما

دل نشینی دل به تو پیوست دانی و دانم رفته ام از دست تا نشده دیر دست مرا گیر

 به درد عشقت دل شده درگیر

چهره ات دلفریب است ای تو مهتاب روی من رنگ مویت عجیبست

ای تو کوته موی من

عطر تو بی رقیب است ای گل شب بوی من ای نگارم ای قرارم

چهره ات دلفریب است ای تو مهتاب روی من رنگ مویت عجیبست

ای تو کوته موی من